Kem Trứng Xưa, Hoà Cường Nam

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 97 Tố Hữu, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 096 445 88 55
Trang web
Vị trí chính xác 16.034.208, 1.082.178.783


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bạn Hữu Bình Dương ( Quán Cơm 228 ), Xã Bình Thắng