Keeng’s Piercing & Tattoo Long biên

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 096 969 71 78
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 210.501.555, 1.058.763.693


Địa chỉ Keeng's Piercing & Tattoo Long biên ở đâu?

1 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Keeng's Piercing & Tattoo Long biên như thế nào?

Thứ Sáu:[11:00-20:00], Thứ Bảy:[11:00-20:00], Chủ Nhật:[11:00-20:00], Thứ Hai:[11:00-20:00], Thứ Ba:[11:00-20:00], Thứ Tư:[11:00-20:00], Thứ Năm:[11:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phun xăm nghệ thuật công 102, Phước Thiền