Kcn sóng thần 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ VQW3+22J, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3742 230
Trang web
Vị trí chính xác 108.950.797, 106.752.507


Địa chỉ Kcn sóng thần 1 ở đâu?

VQW3+22J, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Kcn sóng thần 1 như thế nào?

Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty Tân Thuận