KAY CLINIC, Khu phố 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Căn Pg2-01 khu nhà Vincom, Khu phố 1, Tp. Tây Ninh, Tây Ninh 80000, Việt Nam
Số điện thoại 096 372 00 29
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 113.204.028, 106.100.214


Địa chỉ KAY CLINIC ở đâu?

Căn Pg2-01 khu nhà Vincom, Khu phố 1, Tp. Tây Ninh, Tây Ninh 80000, Việt Nam

Giờ làm việc của KAY CLINIC như thế nào?

Thứ Sáu:[09:00-20:00], Thứ Bảy:[09:00-20:00], Chủ Nhật:[09:00-20:00], Thứ Hai:[09:00-20:00], Thứ Ba:[09:00-19:00], Thứ Tư:[09:00-20:00], Thứ Năm:[09:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm Chăm Sóc Da Trang Điểm Thanh Mai, Việt Nam