Karaoke Ý Như, Hiệp Bình Phước

Thông tin chi tiết

Địa chỉ RPP7+97J, QL13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0399 475 881
Trang web
Vị trí chính xác 108.359.677, 1.067.131.275


Địa chỉ Karaoke Ý Như ở đâu?

RPP7+97J, QL13, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Karaoke Ý Như như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-00:00], Thứ Hai:[08:00-23:30], Thứ Ba:[08:00-23:30], Thứ Tư:[08:00-23:30], Thứ Năm:[08:00-23:30], Thứ Sáu:[08:00-23:30], Thứ Bảy:[08:00-23:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Karaoke Huy Hoàng