Karaoke VERTU

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 33 Xuân Thủy, Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 59000, Việt Nam
Số điện thoại 093 562 51 23
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 164.766.759, 1.076.029.207


Địa chỉ Karaoke VERTU ở đâu?

33 Xuân Thủy, Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 59000, Việt Nam

Giờ làm việc của Karaoke VERTU như thế nào?

Thứ Hai:[11:00-02:00], Thứ Ba:[11:00-02:00], Thứ Tư:[11:00-02:00], Thứ Năm:[11:00-02:00], Thứ Sáu:[11:00-02:00], Thứ Bảy:[11:00-02:00], Chủ Nhật:[11:00-02:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Karaoke Fantasy, Thanh Nhàn