karaoke sơn, Phường 8

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 214 Nguyễn Công Trứ, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0389 965 324
Trang web
Vị trí chính xác 119.560.284, 1.084.340.414


Địa chỉ karaoke sơn ở đâu?

214 Nguyễn Công Trứ, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của karaoke sơn như thế nào?

Chủ Nhật:[08:30-00:00], Thứ Hai:[08:30-00:00], Thứ Ba:[08:30-00:00], Thứ Tư:[08:30-00:00], Thứ Năm:[08:30-00:00], Thứ Sáu:[08:30-04:00], Thứ Bảy:[08:00-00:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Karaoke Vũ Văn Sự