Karaoke Sơn Ca

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1169 Tự Lập, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3811 3735
Trang web
Vị trí chính xác 107.927.948, 10.665.578.629.999.900


Địa chỉ Karaoke Sơn Ca ở đâu?

1169 Tự Lập, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Karaoke Sơn Ca như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Karaoke Đông Nam, Hoà Phú