Karaoke Paris Club

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 32 Đ. Hùng Vương, TT. Tràng Bỏm, Trảng Bom, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 096 500 30 03
Trang web
Vị trí chính xác 109.561.762, 1.070.069.789


Địa chỉ Karaoke Paris Club ở đâu?

32 Đ. Hùng Vương, TT. Tràng Bỏm, Trảng Bom, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Karaoke Paris Club như thế nào?

Thứ Năm:[10:00-00:00], Thứ Sáu:[10:00-00:00], Thứ Bảy:[10:00-00:00], Chủ Nhật:[10:00-00:00], Thứ Hai:[10:00-00:00], Thứ Ba:[10:00-00:00], Thứ Tư:[10:00-00:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Ship - The Beer Club