Karaoke Olala, Bắc Sơn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ RJCV+HHV, Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0708 933 089
Trang web
Vị trí chính xác 20.821.477.599.999.900, 1.066.439.145


Địa chỉ Karaoke Olala ở đâu?

RJCV+HHV, Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Karaoke Olala như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-00:00], Thứ Hai:[08:00-00:00], Thứ Ba:[08:00-00:00], Thứ Tư:[08:00-00:00], Thứ Năm:[08:00-00:00], Thứ Sáu:[08:00-00:00], Thứ Bảy:[08:00-00:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Karaoke Sài Gòn 2, Đ. số 9