Karaoke – Nhà Nghỉ An Đông Khánh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 177 Long Khốt, Thị trấn Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 096 432 62 72
Trang web
Vị trí chính xác 10.892.616.199.999.900, 1.057.900.773


Địa chỉ Karaoke - Nhà Nghỉ An Đông Khánh ở đâu?

177 Long Khốt, Thị trấn Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Karaoke - Nhà Nghỉ An Đông Khánh như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Karaoke SƠN CA