Karaoke Minh Tân

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 149 ĐT876, ấp Bình Phú, Châu Thành, Tiền Giang, Việt Nam
Số điện thoại 094 335 04 50
Trang web karaoke-minh-tan.business.site
Vị trí chính xác 103.830.288, 1.062.438.444


Địa chỉ Karaoke Minh Tân ở đâu?

149 ĐT876, ấp Bình Phú, Châu Thành, Tiền Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Karaoke Minh Tân như thế nào?

Thứ Hai:[10:00-23:30], Thứ Ba:[10:00-23:30], Thứ Tư:[10:00-23:30], Thứ Năm:[10:00-23:30], Thứ Sáu:[10:00-23:30], Thứ Bảy:[10:00-23:30], Chủ Nhật:[10:00-23:30]

Karaoke Minh Tân có website không?

karaoke-minh-tan.business.site

Hình ảnh

Xem thêm:  C1 Karaoke - Coffee, 110 Đ. D1