Karaoke King, Phường 8

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 094 422 25 55
Trang web
Vị trí chính xác 119.553.069, 1.084.424.239


Địa chỉ Karaoke King ở đâu?

Đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Karaoke King như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[08:00-00:00], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Karaoke Ngôi Sao Mới, huyện bàu bàng