Karaoke Hoàng Gia

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 321 Phùng Hưng, Tam Phước, Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 094 169 66 96
Trang web
Vị trí chính xác 108.544.121, 106.934.705


Địa chỉ Karaoke Hoàng Gia ở đâu?

321 Phùng Hưng, Tam Phước, Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Karaoke Hoàng Gia như thế nào?

Thứ Năm:[09:00-00:00], Thứ Sáu:[09:00-00:00], Thứ Bảy:[09:00-00:00], Chủ Nhật:[09:00-00:00], Thứ Hai:[09:00-00:00], Thứ Ba:[09:00-00:00], Thứ Tư:[09:00-00:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Karaoke Ngọc Tuyền