Karaoke Đồng Dao

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 236 Lê Quang Định, Phường 14, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3841 7537
Trang web
Vị trí chính xác 10.807.994.299.999.900, 10.669.566.999.999.900


Địa chỉ Karaoke Đồng Dao ở đâu?

236 Lê Quang Định, Phường 14, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Karaoke Đồng Dao như thế nào?

Thứ Năm:[08:00-00:00], Thứ Sáu:[08:00-00:00], Thứ Bảy:[08:00-00:00], Chủ Nhật:[08:00-00:00], Thứ Hai:[08:00-00:00], Thứ Ba:[08:00-00:00], Thứ Tư:[08:00-00:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Karaoke Star