Karaoke Diễm Như

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 176 Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Sa Đéc, Đồng Tháp, Việt Nam
Số điện thoại 0277 3869 109
Trang web
Vị trí chính xác 103.039.104, 10.575.352.009.999.900


Địa chỉ Karaoke Diễm Như ở đâu?

176 Đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Sa Đéc, Đồng Tháp, Việt Nam

Giờ làm việc của Karaoke Diễm Như như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Karaoke Phương Nam