Karaoke Đại Dương

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 98 Phù Đổng, Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam
Số điện thoại 097 822 78 78
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.463.458.099.999.900, 10.564.676.659.999.900


Địa chỉ Karaoke Đại Dương ở đâu?

98 Phù Đổng, Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam

Giờ làm việc của Karaoke Đại Dương như thế nào?

Thứ Hai:[11:00-23:00], Thứ Ba:[11:00-23:00], Thứ Tư:[11:00-23:00], Thứ Năm:[11:00-23:00], Thứ Sáu:[11:00-23:00], Thứ Bảy:[11:00-23:00], Chủ Nhật:[11:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Karaoke Duy Tân, Phường 1