Karaoke Anh Thư

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 3086 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 500 16 77
Trang web
Vị trí chính xác 107.060.625, 10.662.271.829.999.900


Địa chỉ Karaoke Anh Thư ở đâu?

3086 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Karaoke Anh Thư như thế nào?

Thứ Năm:[11:00-00:00], Thứ Sáu:[11:00-00:00], Thứ Bảy:[11:00-00:00], Chủ Nhật:[11:00-00:00], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[11:00-00:00], Thứ Tư:[11:00-00:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Châu Long Coffee Bar, Phường 3