Kampong Chicken House, Cống Vị

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 16 Đào Tấn, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3672 5555
Trang web kampong.vn
Vị trí chính xác 210.327.155, 1.058.090.103


Địa chỉ Kampong Chicken House ở đâu?

16 Đào Tấn, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Kampong Chicken House như thế nào?

Chủ Nhật:[10:30-14:30], Thứ Hai:[10:30-14:30], Thứ Ba:[10:30-14:30], Thứ Tư:[10:30-14:30], Thứ Năm:[10:30-14:30], Thứ Sáu:[10:30-14:30], Thứ Bảy:[10:30-14:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Pokeman - Poke bowls and healthy drinks, Bắc Mỹ Phú