Kafeteria Mỹ Hạnh Nam

Thông tin chi tiết

Địa chỉ DT824 Nguyễn Văn Bứa, Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 0849 908 488
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.860.460.999.999.900, 10.648.900.809.999.900


Địa chỉ Kafeteria Mỹ Hạnh Nam ở đâu?

DT824 Nguyễn Văn Bứa, Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Kafeteria Mỹ Hạnh Nam như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Cà Phê Thanh Tâm, Hoà Minh