K2T Gundam Shop

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 51 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 908 35 97
Trang web shopee.vn
Vị trí chính xác 10.760.114.699.999.900, 10.664.076.569.999.900


Địa chỉ K2T Gundam Shop ở đâu?

51 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của K2T Gundam Shop như thế nào?

Thứ Tư:[10:00-18:00], Thứ Năm:[10:00-18:00], Thứ Sáu:[10:00-18:00], Thứ Bảy:[10:00-18:00], Chủ Nhật:[10:00-18:00], Thứ Hai:[10:00-18:00], Thứ Ba:[10:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Vương Quốc Đồ Chơi My Kingdom, Hòa Thuận Đông