K-Pub Phan Xích Long

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 208 Phan Xích Long, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 028 7300 1380
Trang web kpub.com.vn
Vị trí chính xác 107.975.245, 1.066.897.221


Địa chỉ K-Pub Phan Xích Long ở đâu?

208 Phan Xích Long, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của K-Pub Phan Xích Long như thế nào?

Thứ Năm:[10:00-00:00], Thứ Sáu:[10:00-00:00], Thứ Bảy:[10:00-00:00], Chủ Nhật:[10:00-00:00], Thứ Hai:[10:00-00:00], Thứ Ba:[10:00-00:00], Thứ Tư:[10:00-00:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  K-Pub