Juno Phú Lợi – Bình Dương, Phú Hoà

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 04 Đ. Phú Lợi, Phú Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương 820000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 1162
Trang web juno.vn
Vị trí chính xác 10.983.784.499.999.900, 10.666.676.939.999.900


Địa chỉ Juno Phú Lợi - Bình Dương ở đâu?

04 Đ. Phú Lợi, Phú Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương 820000, Việt Nam

Giờ làm việc của Juno Phú Lợi - Bình Dương như thế nào?

Thứ Bảy:[08:30-21:30], Chủ Nhật:[08:30-21:30], Thứ Hai:[08:30-21:30], Thứ Ba:[08:30-21:30], Thứ Tư:[08:30-21:30], Thứ Năm:[08:30-21:30], Thứ Sáu:[08:30-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Hợp Store, Tân Tiến