Joo Nail Bar

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 17 Ba Cu, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 093 688 23 11
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.348.682, 1.070.747.026


Địa chỉ Joo Nail Bar ở đâu?

17 Ba Cu, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Joo Nail Bar như thế nào?

Thứ Tư:[09:00-19:00], Thứ Năm:[09:00-19:00], Thứ Sáu:[09:00-19:00], Thứ Bảy:[09:00-19:00], Chủ Nhật:[09:00-19:00], Thứ Hai:[09:00-19:00], Thứ Ba:[09:00-19:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  DiDan, Vĩnh Phú