JOLY MART Yên Bái, Hải Châu 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 31 Yên Bái, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 6268 968
Trang web jolymart.vn
Vị trí chính xác 160.689.052, 1.082.228.244


Địa chỉ JOLY MART Yên Bái ở đâu?

31 Yên Bái, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của JOLY MART Yên Bái như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-21:30], Thứ Ba:[07:30-21:30], Thứ Tư:[07:30-21:30], Thứ Năm:[07:30-21:30], Thứ Sáu:[07:30-21:30], Thứ Bảy:[07:30-21:30], Chủ Nhật:[07:30-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Tạp Hóa Phương Anh, Lộc Thọ