Ji Beauty Spa & Clinic Vũng Tàu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 74 Nguyễn An Ninh, Phường 6, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 093 656 59 38
Trang web business.site
Vị trí chính xác 10.369.903.599.999.900, 1.070.790.552


Địa chỉ Ji Beauty Spa & Clinic Vũng Tàu ở đâu?

74 Nguyễn An Ninh, Phường 6, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Ji Beauty Spa & Clinic Vũng Tàu như thế nào?

Thứ Tư:[08:30-19:30], Thứ Năm:[08:30-19:30], Thứ Sáu:[08:30-19:30], Thứ Bảy:[08:30-19:30], Chủ Nhật:[08:30-19:30], Thứ Hai:[08:30-19:30], Thứ Ba:[08:30-19:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Huỳnh Như Beauty&Academy, Hiệp Tân