Japan Laundry

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 10 P. Kim Mã Thượng, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 090 456 93 35
Trang web jpcleaning.com.vn
Vị trí chính xác 21.035.949.199.999.900, 10.581.338.079.999.900


Địa chỉ Japan Laundry ở đâu?

10 P. Kim Mã Thượng, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Japan Laundry như thế nào?

Thứ Bảy:[09:30-19:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[09:30-19:00], Thứ Ba:[09:30-19:00], Thứ Tư:[09:30-19:00], Thứ Năm:[09:30-19:00], Thứ Sáu:[09:30-19:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Tiệm Giặt Là Hiếu Phương, Trại Chuối