INOX GIA RE, Tam Binh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 106 QL1A, Tam Binh, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 093 809 71 62
Trang web inoxgiare.vn
Vị trí chính xác 108.676.316, 10.672.975.269.999.900


Địa chỉ INOX GIA RE ở đâu?

106 QL1A, Tam Binh, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của INOX GIA RE như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30], Thứ Sáu:[07:30-17:30], Thứ Bảy:[07:30-17:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Thuê Xe cẩu Tây Ninh - Xe cẩu Phước Chánh, Phan