I LOVE KEM

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 355 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 070000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3589 2758
Trang web
Vị trí chính xác 10.796.375.999.999.900, 106.665.121


Địa chỉ I LOVE KEM ở đâu?

355 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 070000, Việt Nam

Giờ làm việc của I LOVE KEM như thế nào?

Thứ Hai:[10:00-22:30], Thứ Ba:[10:00-22:30], Thứ Tư:[10:00-22:30], Thứ Năm:[10:00-21:00], Thứ Sáu:[10:00-22:30], Thứ Bảy:[10:00-22:30], Chủ Nhật:[10:00-22:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  KEM NẾP CẨM - NU Coffee, Phường 7