Huy Bakery, Ninh Thạnh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 500 Điện Biên Phủ, Ninh Thạnh, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 094 957 05 56
Trang web
Vị trí chính xác 113.181.517, 1.061.309.285


Địa chỉ Huy Bakery ở đâu?

500 Điện Biên Phủ, Ninh Thạnh, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Huy Bakery như thế nào?

Thứ Bảy:[06:30-21:00], Chủ Nhật:[06:30-21:00], Thứ Hai:[06:30-21:00], Thứ Ba:[06:30-21:00], Thứ Tư:[06:30-21:00], Thứ Năm:[06:30-21:00], Thứ Sáu:[06:30-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Xôi chè BRVT