HƯƠNG SEN HEALTHCARE

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 21 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 14, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0829 583 888
Trang web vi.huongsenhealthcare.com
Vị trí chính xác 10.805.641, 10.669.901.929.999.900


Địa chỉ HƯƠNG SEN HEALTHCARE ở đâu?

21 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 14, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của HƯƠNG SEN HEALTHCARE như thế nào?

Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng khám A Nan Đà, Hoà Phú