Hương Điền Bakery

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 149 Cách Mạng Tháng Tám, Phước Hiệp, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3820 152
Trang web
Vị trí chính xác 10.498.196, 10.716.573.779.999.900


Địa chỉ Hương Điền Bakery ở đâu?

149 Cách Mạng Tháng Tám, Phước Hiệp, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Hương Điền Bakery như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-21:30], Thứ Năm:[06:00-21:30], Thứ Sáu:[06:00-21:30], Thứ Bảy:[06:00-21:30], Chủ Nhật:[06:00-21:30], Thứ Hai:[06:00-21:30], Thứ Ba:[06:00-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm Bánh Ngọt Hải Hà, Cầu Đất