HTX CNTT Huế (HueTechCoop), An Đông

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 159 Phan Đình Phùng, An Đông, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 084234, Việt Nam
Số điện thoại 091 432 55 95
Trang web huetechcoop.com
Vị trí chính xác 16.458.323.699.999.900, 10.760.719.979.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  SOFTECH CORPORATION, Hải Châu 1