Hotel – Massage Đại Lạc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 116 Đường số 5, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 5407 2249
Trang web hoteldailac.com
Vị trí chính xác 107.503.193, 10.661.353.729.999.900


Địa chỉ Hotel - Massage Đại Lạc ở đâu?

116 Đường số 5, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hotel - Massage Đại Lạc như thế nào?

Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Dịch vụ y tế -Xoa bóp bấm huyệt - Các con Ông Lang Thiệu, Dư Hàng Kênh