HỘI THÁNH TIN LÀNH TÂN THẠNH ĐÔNG, XH9M+H6G

Thông tin chi tiết

Địa chỉ XH9M+H6G, Tân Thạnh Đông, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 627 16 03
Trang web nguontinhyeu.com
Vị trí chính xác 109.689.252, 1.065.830.709


Địa chỉ HỘI THÁNH TIN LÀNH TÂN THẠNH ĐÔNG ở đâu?

XH9M+H6G, Tân Thạnh Đông, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của HỘI THÁNH TIN LÀNH TÂN THẠNH ĐÔNG như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Mạng xã hội của HỘI THÁNH TIN LÀNH TÂN THẠNH ĐÔNG là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/pages/category/Pentecostal-Church/HTTL-T%25C3%2582N-TH%25E1%25BA%25A0NH-%25C4%2590%25C3%2594NG-108834044111632/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hội Thánh Tin Lành Tân Châu-Tây ninh, tên củ gọi là lô 19