Hội Đông Y Huyện Dương Minh Châu – Phòng Chẩn Trị, TT. Dương Minh Châu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 230 Nguyễn Chí Thanh, TT. Dương Minh Châu, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3877 336
Trang web
Vị trí chính xác 113.870.586, 10.623.366.229.999.900


Xem thêm:  Bệnh viện Đà Nẵng - Cổng dành cho người nhà bệnh nhân, Thạch Thang