Hội Đông Y Hòa Thành, Số1, đường số 8, đuòng, huyện, Nguyễn Văn Linh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số1, đường số 8, đuòng, huyện, Nguyễn Văn Linh, Long Thời, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3841 137
Trang web
Vị trí chính xác 112.849.904, 1.061.345.219


Địa chỉ Hội Đông Y Hòa Thành ở đâu?

Số1, đường số 8, đuòng, huyện, Nguyễn Văn Linh, Long Thời, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hội Đông Y Hòa Thành như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-05:00], Thứ Ba:[07:30-05:00], Thứ Tư:[07:30-05:00], Thứ Năm:[07:30-05:00], Thứ Sáu:[07:30-05:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA DR - BỆNH VIỆN TỪ DŨ, Gia Lộc