Học Viện Tóc NGÔI SAO, Phường 6

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 212 Khánh Hội, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0888 876 739
Trang web hocvientocngoisao.com
Vị trí chính xác 107.587.251, 10.669.930.559.999.900


Địa chỉ Học Viện Tóc NGÔI SAO ở đâu?

212 Khánh Hội, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Học Viện Tóc NGÔI SAO như thế nào?

Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[09:00-21:00], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00], Thứ Bảy:[09:00-21:00]

Mạng xã hội của Học Viện Tóc NGÔI SAO là gì?

facebook: https://www.facebook.com/hocvientocngoisao/

Hình ảnh

Xem thêm:  Ôn Barber Shop, Khuê Trung