Học viện sáng tạo công nghệ TEKY – Hải Phòng, 104 P. Lương Khánh Thiện

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Tầng 3, tòa nhà Nguyễn Kim, số, 104 P. Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng 04000, Việt Nam
Số điện thoại 098 915 45 69
Trang web teky.edu.vn
Vị trí chính xác 208.562.458, 1.066.864.219


Địa chỉ Học viện sáng tạo công nghệ TEKY - Hải Phòng ở đâu?

Tầng 3, tòa nhà Nguyễn Kim, số, 104 P. Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền, Hải Phòng 04000, Việt Nam

Giờ làm việc của Học viện sáng tạo công nghệ TEKY - Hải Phòng như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung Tâm Đào Tạo Lái Xe Trung Dũng, Lộc An