Hoàng Gia Hotel Vũng Tàu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 19 Trần Bình Trọng, Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 2479 939
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.359.249.799.999.900, 10.709.621.299.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Nguyễn Trâm Hotel, TT. Tràng Bỏm