Hoa Tieu Hotel

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 154 Hạ Long, Phường 2, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 098 315 45 22
Trang web
Vị trí chính xác 103.409.205, 1.070.736.888


Hình ảnh

Xem thêm:  Thai Son Hotel