Hồ Bơi Rạch Miễu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1 Hoa Phượng, Phường 2, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3517 3631
Trang web dayboivietnam.com
Vị trí chính xác 107.957.022, 1.066.881.239


Địa chỉ Hồ Bơi Rạch Miễu ở đâu?

1 Hoa Phượng, Phường 2, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hồ Bơi Rạch Miễu như thế nào?

Thứ Tư:[13:30-15:15], Thứ Năm:[13:30-15:15], Thứ Sáu:[13:30-15:15], Thứ Bảy:[05:30-07:45], Chủ Nhật:[05:30-07:45], Thứ Hai:[Đóng cửa], Thứ Ba:[13:30-15:15]

Hình ảnh

Xem thêm:  Hồ bơi Sky Garden