Hồ bơi Lao Động

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 6 Huyền Trân Công Chúa, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3930 9778
Trang web hocboivietnam.com
Vị trí chính xác 10.775.615.499.999.900, 106.693.624


Địa chỉ Hồ bơi Lao Động ở đâu?

6 Huyền Trân Công Chúa, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hồ bơi Lao Động như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-19:00], Thứ Năm:[06:00-19:00], Thứ Sáu:[06:00-19:00], Thứ Bảy:[06:00-19:00], Chủ Nhật:[06:00-19:00], Thứ Hai:[06:00-19:00], Thứ Ba:[06:00-19:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Hồ bơi Văn Thánh