Hồ bơi Fosco

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 40 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3930 0266
Trang web dayboivietnam.com
Vị trí chính xác 107.779.296, 1.066.880.886


Địa chỉ Hồ bơi Fosco ở đâu?

40 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Hồ bơi Fosco như thế nào?

Thứ Hai:[06:30-12:00], Thứ Ba:[06:00-11:00], Thứ Tư:[06:00-11:00], Thứ Năm:[06:00-11:00], Thứ Sáu:[06:00-11:00], Thứ Bảy:[06:30-12:00], Chủ Nhật:[06:30-12:00]

Địa chỉ email của Hồ bơi Fosco là gì?

sale@dayboivietnam.com, info@dayboivietnam.com

Hình ảnh

Xem thêm:  Sông Bé Golf Resort, Lái Thiêu