Hồ Bơi Đạt Đức

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 410 Thống Nhất, Phường 16, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6276 3123
Trang web dayboivietnam.com
Vị trí chính xác 108.444.638, 1.066.648.084


Địa chỉ Hồ Bơi Đạt Đức ở đâu?

410 Thống Nhất, Phường 16, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hồ Bơi Đạt Đức như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-19:00], Thứ Năm:[06:00-19:00], Thứ Sáu:[06:00-19:00], Thứ Bảy:[06:00-19:00], Chủ Nhật:[06:00-19:00], Thứ Hai:[06:00-19:00], Thứ Ba:[06:00-19:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Hồ bơi Lao Động