Hồ bơi có mái che

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 772 47 24
Trang web maichecanhbuom.vn
Vị trí chính xác 108.058.348, 10.665.270.439.999.900


Địa chỉ Hồ bơi có mái che ở đâu?

Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Hồ bơi có mái che như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Địa chỉ email của Hồ bơi có mái che là gì?

phnlongqt87@gmail.com, cnhanoi@havicovietnam.com, maicheviet@gmail.com, contact@duviet.com.vn

Hình ảnh

Xem thêm:  Hồ bơi Mỹ Hạnh