Highlands Coffee Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng, Hoà Minh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 459 Tôn Đức Thắng, Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng 50000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3712 001
Trang web highlandscoffee.com.vn
Vị trí chính xác 16.061.142.099.999.900, 1.081.601.692


Địa chỉ Highlands Coffee Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng ở đâu?

459 Tôn Đức Thắng, Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng 50000, Việt Nam

Giờ làm việc của Highlands Coffee Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cafe Hương Biển