Hiệu thuốc Thanh Trúc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ CJMM+8HG, Nguyễn Tất Thành, Thủy Phương, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 2212 735
Trang web
Vị trí chính xác 164.333.086, 107.633.946


Địa chỉ Hiệu thuốc Thanh Trúc ở đâu?

CJMM+8HG, Nguyễn Tất Thành, Thủy Phương, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Hiệu thuốc Thanh Trúc như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm Thuốc Băc Mân Tiền, Phươc Bình