Hệ Thống Nhà Hàng Dê Nghĩa, Hoà Minh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 19-20 Nguyễn Sinh Sắc, Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng 50606, Việt Nam
Số điện thoại 093 543 56 57
Trang web hethongdenghia.vn
Vị trí chính xác 16.075.038.499.999.900, 1.081.617.847


Địa chỉ Hệ Thống Nhà Hàng Dê Nghĩa ở đâu?

19-20 Nguyễn Sinh Sắc, Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng 50606, Việt Nam

Giờ làm việc của Hệ Thống Nhà Hàng Dê Nghĩa như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-22:30], Chủ Nhật:[09:00-22:30], Thứ Hai:[09:00-22:30], Thứ Ba:[09:00-22:30], Thứ Tư:[09:00-22:30], Thứ Năm:[09:00-22:30], Thứ Sáu:[09:00-22:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chân Gà Chờ - Chân Gà Nướng Đà Nẵng, An Hải Bắc