HDRADIO Trần Quý – Audio & Home Cinema & Karaoke

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 96 Trần Quý, Phường 6, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1800 0042
Trang web hdradio.vn
Vị trí chính xác 107.592.433, 1.066.559.898


Địa chỉ HDRADIO Trần Quý - Audio & Home Cinema & Karaoke ở đâu?

96 Trần Quý, Phường 6, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của HDRADIO Trần Quý - Audio & Home Cinema & Karaoke như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Cho Thuê Âm Thanh Ánh Sáng Tại Dĩ An, Dĩ An